Rubrikbild anamorf
• Lena Källberg • 0733-36 74 87lena@pinhole.se

Det tekniska

Varför hålkamera?
Bygga kamera
Köpa kamera
Mina kameror

Gallerier

Pappcylinder
Anamorfcylinder
Tändsticksask
Filmburk #1
Filmburk #2
Solargrafi
Isolette
Hålga
7-håls-Billy
Pizzakartong
Pinhole-film
Ritning:
Seymour 135B,
tändticksasks-kameran
Om solargrafi
Om fotografen
Kurser & workshops
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygga hålkamera, forts.

5. Nu är det dags att räkna ut hur stort hålet ska vara för att passa kameran så bra som möjligt.

Det finns en formel för att räkna ut hur stort ett bra nålhål ska vara. Den ser ut så här:

Formel 1

där d är diametern på hålet, c är en konstant (vanligtvis Lord Rayleighs konstant, som är 1,9), f är fokallängden (dvs. avståndet mellan hålet och filmen) och l är ljusets våglängd. Här används våglängden för gult/grönt, 0,00055 mm.

Min låda mäter 65 mm från stället där jag ska placera hålet till fotopapperets placering. Så jag får ekvationen:

Formel 2

Så det ger alltså en nålhålsdiameter på ca 0,36mm. För den som inte är så väldigt förtjust i att räkna har jag gjort en tabell här med några olika fokallängder, där du kan leta upp ett värde som ligger i närheten och sikta på när du gör nålhålet.

Fokallängd
(mm)
Optimal håldiameter (mm)
*
Fokallängd forts.
(mm)
Optimal håldiameter forts. (mm)
15 0,17 110 0,47
20 0,20 115 0,48
25 0,22 120 0,49
30 0,24 125 0,50
35 0,26 130 0,51
40 0,28 135 0,52
45 0,30 140 0,53
50 0,32 145 0,54
55 0,33 150 0,55
60 0,35 155 0,55
65 0,36 160 0,56
70 0,37 165 0,57
75 0,39 170 0,58
80 0,40 175 0,59
85 0,41 180 0,60
90 0,42 185 0,61
100 0,45 190 0,61
105 0,46 200 0,63

...................................................................................................

12345 Forts.>>>

Länkar

Intressant läsning...
Pinholeday
Zero Image
Pinhole resource
Peter Wiklund
f295
Solargraphy!
Dirkon
Maco Direct
Lumiere Shop
Fotoimpex Berlin
Lena Källberg Photography